Bijdrage herindeling Vijfheerenlanden

Bijdrage Provinciale Staten 19 april 2017, agendapunt 4, Statenvoorstel Herindelingsadvies Vijfheerenlanden

Voorzitter,

De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen hebben op 10 november 2015 besloten de handen in één te slaan en toe te werken naar een samengevoegde gemeente: De gemeente Vijfheerenlanden.

Het initiatief is naar ons oordeel van onderop ontstaan. De gemeentelijke samenvoeging kent hierdoor een groot draagvlak en de meerderheid van de raadsleden ziet voordeel in aansluiting bij de provincie Utrecht. Wij kunnen ons daarom vinden in het Statenvoorstel.

Wij spreken vandaag over grenzen van gebieden die bijeen gehouden worden door overeenkomsten, wensen en beloften voor de toekomst. Maar, Voorzitter, als er iets is dat zich aan deze grenzen onttrekt, is het de natuur.

De lucht boven Zederik is dezelfde als die boven Vianen en Leerdam. En die lucht strekt natuurlijk nog veel verder Voorzitter, net als het water dat zich niet laat indelen. Ook planten en dieren trekken zich niets aan van gemeente- en provinciegrenzen. De Partij voor de Dieren concludeert hiermee dat het gras aan de kant van Utrecht en Zuid-Holland even groen is. Laat onze zorgen daarom vooral uitgaan naar datgene dat van grens- én generatieoverstijgend belang is: Het waarborgen van de natuur.

Het Groene Hart is de groene long van de drukbevolkte Randstad Voorzitter, en laten wij er daarom alles aan doen om van deze groene long geen klaplong te maken. Ook het agrarisch landschap kent in de regio Vijfheerenlanden een grote natuurwaarde. Laten we daarom waken voor schaalvergroting, winstmaximalisatie, en vergaande industrialisatie van de landbouw.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zijn geen voorstander van mateloze opschaling. De Partij voor de Dieren vindt het van belang dat de overheid haar organisatie afstemt op de menselijke maat. Alleen op die manier kan een gemeente aansluiten op de cultuur, de maatschappelijke behoeften en het landschap dat op elke locatie nét anders is.

We kunnen echter ook constateren dat de menselijke maat in de loop der eeuwen een maatje groter is geworden. We reizen meer en makkelijker. Verderweg is dichterbij geworden. Onze perspectieven reiken voorbij de grenzen van eigen dorp, stad of regio. Onze vrijheid lijkt grenzeloos, maar Voorzitter, “Vrijheid houdt op waar die van een ander in het geding komt.”[1] Om de vrijheid in onze samenleving zoveel mogelijk te behouden maar ook vorm en inhoud te geven, is de democratie het middel bij uitstek.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich daarom vinden in het meerderheidsbesluit van de raadsleden van Leerdam, Vianen en Zederik om aan te sluiten bij provincie Utrecht. In ons standpunt pleiten we dan ook voor niets anders dan inachtneming van een keuze die democratisch en op lokaal niveau tot stand is gekomen.

Voorzitter, de wijsheid die ik vandaag  aan ons allen toewens bij het nemen van een besluit over dit Statenvoorstel, is een wijsheid die verder reikt dan kortetermijnbelangen en zich uitstrekt in de richting van een natuurrijke en duurzame samenleving in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden, zodat de menselijke maat niet verloren gaat in de bestuurlijke opschaling.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

*1: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)