Onze Statenleden

Foto: Anna van Kooij
   

Hiltje Keller is Fractievoorzitter van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Daarnaast is zij sinds 2010 bestuurslid van de Afdeling Utrecht. Tijdens de vorige Statenperiode heeft zij als commissielid zitting genomen in de Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur. Naast haar werk als Statenlid is Hiltje Teamleider Wonen bij Stichting Bartimeus. Hiltje wil zich met name inzetten om meer mededogen, met zowel mens als dier, in de politiek te brengen. In het bijzonder zal zij zich tijdens deze Statenperiode verzetten tegen de jacht, waar in Utrecht elk jaar tienduizenden dieren slachtoffer van worden. Hiltje woont in Driebergen.

hiltje.keller@provincie-utrecht.nl / 06-16496443 / @HiltjeKeller

       

Foto: Anna van Kooij

   

Femke Merel Arissen (1983) is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Naast haar PvdD Kamerlidmaatschap is Femke Merel Statenlid van de Provinciale Statenfractie Utrecht. Ook is zij lid van het College van Advies voor het landelijk bestuur. Eerder was zij coördinator van de PvdD werkgroep Utrecht. Femke Merel heeft als beleidsmedewerker voor de Eerste- en Tweede Kamerfractie gewerkt en als fractiemedewerker bij de Gemeentefractie in Utrecht en Den Haag. Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en deed voor haar scriptie onderzoek naar de juridische mogelijkheden om staten aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Ook studeerde ze Nederlands en Filosofie in deeltijd. Ze verdiepte zich onder andere in politieke filosofie en (toegepaste) ethiek. Tijdens haar studie liep ze stage op het gebied van Good Governance en deed ze werkervaring op in de juridische sector. Femke Merel woont in Huis ter Heide.

femke.merel.arissen@provincie-utrecht.nl / @FemkeMerel

       
ONS COMMISSIELID      
   

 

Anjo Travaille (1970) is opgeleid als milieukundig ingenieur en cognitief psycholoog en woont in de Vogelenbuurt in Utrecht. Hij is vijftien jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundige op het gebied van gedragsverandering en strategische keuzes in gebiedsontwikkeling, mobiliteit, waterbeheer en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvloeding. Anjo was vanaf 2014 duo commissielid bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In maart 2015 is hij gekozen als algemeen bestuurslid bij HDSR.