Erik Strandstra


Commis­sielid

Erik (1992) is commissielid bij de Statenfractie, fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraad en lid van het college van advies en van de Partij voor de Dieren. Hiervoor is hij fractiemedewerker geweest bij de Utrechtse Statenfractie en de Tweede Kamerfractie. Sinds november 2018 is hij commissielid voor de Provinciale Statenfractie. Erik: "Het tegengaan van klimaatverandering is misschien wel de grootste collectieve morele verantwoordelijkheid die de huidige en toekomstige generaties met elkaar verbindt. Als we inzetten op duurzame energie, natuurbescherming en kleinschalige landbouw, zullen we voelen dat iedereen - mens én dier, nu én later - daarbij gebaat is."

@erikstrandstra