Erik Strandstra


Erik (1992) was tot november 2020 commissielid bij de Utrechtse Statenfractie. In zijn functie nam hij deel aan debatten op het gebied van milieu, mobiliteit, economie en energie. Daarnaast was hij fractiemedewerker bij de Utrechtse raadsfractie (lees hier meer) en lid van het college van advies van de Partij voor de Dieren. Voorheen is Erik ook fractiemedewerker geweest bij de Utrechtse Statenfractie en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Erik: "Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste collectieve morele verantwoordelijkheid die de huidige en toekomstige generaties met elkaar verbindt. Alles is eraan gelegen dat we nú vol inzetten op duurzame energie, natuurbescherming en kleinschalige landbouw. En als we dat doen, dan zullen we voelen dat iedereen - mens én dier, nu én later - daarbij gebaat is."

Facebook: erikstrandstra
Twitter: @erikstrandstra
Instagram: @erikstrandstra