Femke Merel van Kooten


Femke Merel van Kooten (1983) is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Naast haar PvdD Kamerlidmaatschap is Femke Merel Statenlid van de Provinciale Statenfractie Utrecht. Ook is zij lid van het College van Advies voor het landelijk bestuur. Eerder was zij coördinator van de PvdD werkgroep Utrecht. Femke Merel heeft als beleidsmedewerker voor de Eerste- en Tweede Kamerfractie gewerkt en als fractiemedewerker bij de Gemeentefractie in Utrecht en Den Haag. Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en deed voor haar scriptie onderzoek naar de juridische mogelijkheden om staten aansprakelijk te stellen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Ook studeerde ze Nederlands en Filosofie in deeltijd. Ze verdiepte zich onder andere in politieke filosofie en (toegepaste) ethiek. Tijdens haar studie liep ze stage op het gebied van Good Governance en deed ze werkervaring op in de juridische sector. Femke Merel woont in Huis ter Heide.

femke.merel.van.kooten@provincie-utrecht.nl / @FemkeMerel