Plan B café Soest, verkie­zings­special: tijd voor natuur met zelf­be­stuur?


Werkgroep Soest, Soes­terberg

Zaterdagmiddag 11 november staat er een nieuw Plan B café van de werkgroep Partij voor de Dieren Soest en Soesterberg op de agenda, bij Artishock. Met een prikkelend programma dat tot denken aanzet over onze relatie tot natuur. Het programma start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. beperkte zitplaatsen. De locatie is: Cultureel podium Artishock is te vinden aan de Steenhofflaan 46 A in Soest. Aanmelden kan via soest@partijvoordedieren.nl.

Bos dat van zichzelf is

Peter Akkerman en Tobias Werner, bestuursleden van de Stichting ‘Bos dat van zichzelf is’ openen de middag met hun inspirerende verhaal. Zij onderzoeken met een groep gedreven, jonge mensen hoe je een stuk bos autonoom kunt maken. Ofwel ‘van zichzelf kunt laten zijn’, zodat het belang van het bos werkelijk moet worden meegewogen bij besluitvorming. Want als wij voetbalvelden willen aanleggen, woningen willen bouwen of een weg willen aanleggen in of door een bos, wie behartigt dan echt de belangen van dat bos? Het bos zelf zit niet aan tafel. En als het er wel zat, wat zou het dan vinden? Zou een bos actief beheerd willen worden of lost de natuur liever zelf zijn problemen op? Zijn mensen dan nog welkom? Is het juridisch mogelijk een bos (of ander stuk natuur) zelfbestuur geven? Op dit type vragen over hoe wij ons tot de natuur verhouden, probeert de stichting antwoorden te formuleren en die in de praktijk te brengen.


Henschotermeer en Broekhuizerlaan

In het tweede deel van de middag interviewt Daphne Blankestijn, coördinator van de werkgroep PvdD Soest en Soesterberg Jesseka Batteau, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht en kandidaat op plek 20 voor de Tweede Kamerverkiezingen, samen met vragenstellers uit de zaal. Batteau spande zich ondermeer actief in om de ‘verpretparkisering’ van het Henschotermeer tegen de gaan en richtte met o.a. Marjan Minnesma een stichting op om de monumentale beuken langs de Broekhuizerlaan in Leersum te beschermen. Ook legde zij bloot, dat er vaak toezicht ontbreekt op ecologische adviesbureaus, die onderzoeken uitvoeren naar flora en fauna als er plannen zijn om ergens in de natuur iets aan te leggen. En dat dit opdrachtgevers doorgaans goed van pas komt. Tijdens het interview zal ondermeer ingegaan worden op de situatie van de bossen in en rond Soest waar woningbouw gepland is zoals op Landgoed Oude Tempel in Soesterberg, het Borrebos bij Paleis Soestdijk en het KNVB-terrein bij Zeist. Waarom lopen beschermers van natuur steeds tegen dezelfde hobbels aan? En waarom is het zo moeilijk om de natuur werkelijk te beschermen, ook als dit op papier al geregeld is?


Borrel en plantaardig hapje!

Het eind van het programma is ingeruimd om onder het genot van een (plantaardig) hapje en drankje nog even van gedachten te wisselen en contacten te leggen. Tweede kamerlid Eva Akerboom is ook aanwezig en beschikbaar voor het toelichten van punten uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.


Muzikale omlijsting

Hanna’floor de Roos, van muzikaal verteltheater de Rode Maan, zorgt voor een muzikale en theatrale omlijsting van de middag.