Nieuws

Stop discriminatie: artikel 1 in provinciehuis

11-12-2017
Een muurschildering van artikel 1 van de Grondwet is vandaag d.d. 11 december 2017 onthuld in de ontvangstruimte van het Utrechtse provinciehuis. Provinciale Staten hadden eerder een motie hiertoe aangenomen. De motie is medeondertekend door  de...

Nieuw commissielid Utrechtse Statenfractie

19-06-2017
Willem van der Steeg is op maandag 19 juni j.l. benoemd tot commissielid van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. De commissaris van de Koning heeft van der Steeg officieel beëdigd. Van der Steeg zal de Statenfractie samen met...

Vacature fractievrijwilliger

07-12-2016
Met twee Statenleden, een commissielid en twee fractiemedewerkers vormt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht een team dat zich met bevlogenheid inzet voor een diervriendelijke en duurzame provincie. Ter ondersteuning van ons team zijn...

Burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht!' geldig verklaard

31-10-2016
Maandag 31 oktober j.l. is het burgerinitiatief ‘Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht!’ geldig verklaard door de Provinciale Staten van Utrecht. Hiermee staat de deur open voor inhoudelijke behandeling van het voorstel tijdens de...

Provincie verward over burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’

06-09-2016
Utrecht, 6 september 2016 – Het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’ heeft tijdens de commissiebehandeling in de provincie Utrecht tot grote verwarring geleid. In dit burgerinitiatief wordt opgeroepen om de hobbyjacht op de vijf vrij bejaagbare...

Konijnen straks zeldzaam in Utrechtse natuur?

01-09-2016
Partij voor de Dieren vraagt om jachtstop voor zieke konijnen Utrecht, 1 september 2016 – De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft de provincie Utrecht gevraagd om de jacht op konijnen te stoppen naar aanleiding van plotselinge...

Duidelijkheid over financiën Faunabeheereenheid

29-07-2016
Bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op aandringen  van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren toegezegd om inzicht te geven in de financiën van de Fauna Beheer...

Partij voor de Dieren doet voorstel voor groene leges

06-07-2016
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op verzoek van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren toegezegd zich te gaan verdiepen in de mogelijkheid tot het instellen van groene leges. De Statenfractie van de...

Stimulans MKB en regionale leer/werk- & stageplaatsen

06-07-2016
De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. gevraagd om meer kansen voor het regionale MKB te realiseren bij provinciale aanbestedingen, en...

 
Volgende pagina