Nieuws

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie!

09-07-2018
De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland! Op maandag 9 juli werd een motie van GroenLinks, D66, 50PLUS, PvdD, SP en PvdA aangenomen, waarmee de provincie zich aansluit bij het netwerk van Regenboogprovincies. “Het aannemen...

Toezegging jaarlijkse rapportage waterkwaliteit

02-07-2018
Vanmiddag heeft ons commissielid Willem van der Steeg in de commissie Ruimte, Groen en Water de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit in de provincie Utrecht benadrukt. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zijn namelijk nog lang niet...

Partij voor de Dieren: laat ring Utrecht niet kaalslaan

26-06-2018
Utrecht, 26 juni 2018 – De verbreding van de A27 / A12 ring Utrecht gaat véél meer groen kosten dan eerder was voorzien. De Partij voor de Dieren in Utrecht vindt dat de provincie dit niet mag laten gebeuren en heeft het college schriftelijk vragen...

Stop discriminatie: artikel 1 in provinciehuis

11-12-2017
Een muurschildering van artikel 1 van de Grondwet is vandaag d.d. 11 december 2017 onthuld in de ontvangstruimte van het Utrechtse provinciehuis. Provinciale Staten hadden eerder een motie hiertoe aangenomen. De motie is medeondertekend door  de...

Nieuw commissielid Utrechtse Statenfractie

19-06-2017
Willem van der Steeg is op maandag 19 juni j.l. benoemd tot commissielid van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. De commissaris van de Koning heeft van der Steeg officieel beëdigd. Van der Steeg zal de Statenfractie samen met...

Vacature fractievrijwilliger

07-12-2016
Met twee Statenleden, een commissielid en twee fractiemedewerkers vormt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht een team dat zich met bevlogenheid inzet voor een diervriendelijke en duurzame provincie. Ter ondersteuning van ons team zijn...

Burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht!' geldig verklaard

31-10-2016
Maandag 31 oktober j.l. is het burgerinitiatief ‘Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht!’ geldig verklaard door de Provinciale Staten van Utrecht. Hiermee staat de deur open voor inhoudelijke behandeling van het voorstel tijdens de...

Provincie verward over burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’

06-09-2016
Utrecht, 6 september 2016 – Het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’ heeft tijdens de commissiebehandeling in de provincie Utrecht tot grote verwarring geleid. In dit burgerinitiatief wordt opgeroepen om de hobbyjacht op de vijf vrij bejaagbare...

Konijnen straks zeldzaam in Utrechtse natuur?

01-09-2016
Partij voor de Dieren vraagt om jachtstop voor zieke konijnen Utrecht, 1 september 2016 – De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft de provincie Utrecht gevraagd om de jacht op konijnen te stoppen naar aanleiding van plotselinge...

 
Volgende pagina