3 zetels in Provinciale Staten


De Partij voor de Dieren groeit door!

Onze idealen

Onze mensen

Anjo Travaille

Fractievoorzitter en Statenlid

Anjo Travaille (1970) studeerde milieutechnologie en cognitieve psychologie en heeft sinds 2010 een eigen adviesbureau voor duurzaam gedrag. Van 2014 tot 2023 was Anjo namens de Partij voor de Dieren lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Tussen 2014 en 2018 was Anjo tevens commissielid bij Provinciale Staten Utrecht. Samen met zijn medebestuurders hee...

Lees verder

Actueel

Afschot van vossen is een fopmaat­regel

Vossen zijn niet de grootste dreiging voor weidevogels

In gebieden in de provincie Utrecht waar weidevogels zijn, mogen vossen worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State besloten in een voorlopige uitspraak op 11 mei. Dit ondanks de bezwaren van Faunabescherming, Stichting Animal Rights en Fauna4Life. “In de provincie Utrecht is de weidevogelpopulatie sinds 1990 met 60% afgenomen. Maar dit komt echt niet door vossen of andere roofdier...

Agenda

4 juni - Algemene ledenvergadering 28 juni - Provinciale Statenvergadering 30 juni - Bijeenkomst leesclub 1 juli - Plastic Peuk Meuk Utrecht (Singel)

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden