Agenda


 • Algemene Ledenvergadering provincie Utrecht

  Tijdens de ALV neemt het afdelingsbestuur je samen met de fracties en werkgroepen mee in de verrichte activiteiten en behaalde successen van 2020. Ook worden de jaarverslagen besproken. Tevens hoor je meer meer over de Leergang provinciale staten en waterschappen, die onderdeel is van de voorbereidingen op de verkiezingen in 2023. Ten slotte wordt er kort vooruit gekeken naar de aankomende activiteiten in de rest van 2021.
  Voor de ALV is het nodig je aan te melden. Leden hebben een uitnodiging inmiddels ontvangen in hun mailbox. Neem bij vragen contact op met de afdeling via utrecht@partijvoordedieren.nl

  29 juni , 20:00 - 21:30
  Digitaal, via Zoom
 • Vergadering Provinciale Staten

  De maandelijkse Statenvergadering in het Provinciehuis is vanwege corona momenteel niet bij te wonen op de publieke tribune. Maar je kunt wel online meekijken. Interessant om mee te maken hoe provinciale politiek werkt en hoe onze Statenfractie te werk gaat!

  De agenda voor de Statenvergadering is in ieder geval een week van tevoren in te zien via onderstaande link. Hiermee kun je ook digitaal de vergadering volgen:
  https://www.stateninformatie.p...

  30 juni , 10:30
  Online, zie link
 • Informatieavond waterschappen

  Op woensdag 14 juli 2021 organiseert de fractie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden samen met het afdelingsbestuur Utrecht een online informatieavond voor leden die geïnteresseerd zijn in het bestuur van een waterschap. Op deze avond maak je kennis met de bestuurders en commissieleden van HDSR en enkele andere waterschappen. Zij vertellen op welke manier de Partij voor de Dieren politiek bedrijft, binnen en buiten het waterschap. Er wordt ook ingegaan op behaalde successen en een enkele harde landing binnen het waterschapsbestuur. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

  Actieve leden hebben op 9 juni via de mail een uitnodiging ontvangen voor deze avond. Aanmelden kan via deze mail.

  14 juli , 20:00 - 21:00
  Online, aangemelde leden ontvangen een uitnodigingslink