Natuur & Milieu


“Alles van waarde is weerloos” – Lucebert.

Natuur heeft een eigen, intrinsieke waarde en verdient om die reden onze bescherming. Daarnaast dient de natuur de prioriteit te krijgen die zij verdient. Zij vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen het fundament van ons bestaan. Dit onder meer door het mogelijk maken van voedselproductie, het leveren van zuurstof en een stabiel klimaat.

Het behoud én herstel van onze natuur zou daarom een kerntaak moeten zijn voor de provincie. Wij willen dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd. De emissies van schadelijke stoffen moet verder afnemen, en subsidies die milieuvervuiling stimuleren moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij­leden gaan de strijd tegen fijnstof aan

Werkgroep Woudenberg heeft meetplan

Werkgroep Woudenberg van de Partij voor de Dieren roept leden op mee te doen met het meten van fijnstof middels zelfgemaakte meetkastjes. De gegevens worden online gedeeld op burgermeetnetwerken zodat er een beeld ontstaat van patronen in vervuiling in de gemeente en de regio. Via de Woudenbergse werkgroep kunt je je als partijlid aansluiten bij deze beweging van zogeheten 'citizen science'. Hierm...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws