Natuur & Milieu


“Alles van waarde is weerloos” – Lucebert.

Natuur heeft een eigen, intrinsieke waarde en verdient om die reden onze bescherming. Daarnaast dient de natuur de prioriteit te krijgen die zij verdient. Zij vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen het fundament van ons bestaan. Dit onder meer door het mogelijk maken van voedselproductie, het leveren van zuurstof en een stabiel klimaat.

Het behoud én herstel van onze natuur zou daarom een kerntaak moeten zijn voor de provincie. Wij willen dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd. De emissies van schadelijke stoffen moet verder afnemen, en subsidies die milieuvervuiling stimuleren moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Oever­herstel vanaf het water bespaart knot­wilgen Oudewater

De oevers van de rivier de Lange Linschoten bij Oudewater zullen worden opgeknapt vanaf het water in plaats van vanaf het land. Hierdoor kunnen de knotwilgen langs het water blijven staan. Dit blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.Eind 2019 ontstonden er zorgen rondom de knotwilgen langs de Lang...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws