Natuur & Milieu


“Alles van waarde is weerloos” – Lucebert.

Natuur heeft een eigen, intrinsieke waarde en verdient om die reden onze bescherming. Daarnaast dient de natuur de prioriteit te krijgen die zij verdient. Zij vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen het fundament van ons bestaan. Dit onder meer door het mogelijk maken van voedselproductie, het leveren van zuurstof en een stabiel klimaat.

Het behoud én herstel van onze natuur zou daarom een kerntaak moeten zijn voor de provincie. Wij willen dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd. De emissies van schadelijke stoffen moet verder afnemen, en subsidies die milieuvervuiling stimuleren moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Stop groot­schalige bomenkap Leersum

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om uitleg over de geplande bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Daar worden komend najaar monumentale bomen gekapt, die mogelijk ziek zijn. Maar onduidelijk is of de kap en ook de omvang ervan daadwerkelijk noodzakelijk is. De Partij voor de Dieren wil weten of de provincie betrokken i...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws