Natuur & Milieu


“Alles van waarde is weerloos” – Lucebert.

Natuur heeft een eigen, intrinsieke waarde en verdient om die reden onze bescherming. Daarnaast dient de natuur de prioriteit te krijgen die zij verdient. Zij vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen het fundament van ons bestaan. Dit onder meer door het mogelijk maken van voedselproductie, het leveren van zuurstof en een stabiel klimaat.

Het behoud én herstel van onze natuur zou daarom een kerntaak moeten zijn voor de provincie. Wij willen dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd. De emissies van schadelijke stoffen moet verder afnemen, en subsidies die milieuvervuiling stimuleren moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Natuur & Milieu

Wat we hebben bereikt

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Duurzame Koningsdag Amers­foort, zonder ballonnen

Die ballon gaat niet op

De Partij voor de Dieren heeft in de Provinciale Staten van Utrecht gepleit voor een duurzame Koningsdagviering in Amersfoort in 2019. Maandagavond diende de partij een motie in: ‘Die ballon gaat niet op’. Deze werd aangenomen door de Staten. De gemeente Amersfoort heeft de provincie Utrecht gevraagd om een financiële bijdrage voor de organisatie van Koningsdag 2019. De meerderheid van de Provin...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws