5

Mobiliteit

De Partij voor de Dieren is voor een alternatief op het asfalt-automatisme van de gevestigde politiek. Open ruimte in de provincie Utrecht is immers schaars. Leefomgeving en natuur zijn – en worden steeds meer – de grote verliezers bij de aanleg en uitbreiding van wegen.

Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat het openbaar vervoer wordt verbeterd in stad en platteland. Meer verbindingen die vaker rijden kunnen tegenwicht bieden aan de ingesleten gewoonten om in de auto te springen. Ook zien wij graag dat de provincie mensen stimuleert om vaker dan nu het geval is voor de fiets en het openbaar vervoer te kiezen. Elektrische fietsen en speed pedelecs vergroten de ruimtelijke reikwijdte van de fiets als vervoersmiddel.

Behalve het verduurzamen van het vervoer, is de Partij voor de Dieren van mening dat we er goed aan doen om het geheel aan vervoersbewegingen terug te brengen. Zo kan de provincie aansturen op thuiswerken en op een meer regionaal ingebedde economie. Ook aandacht van een kwalitatieve economie – in plaats van een economie die zich baseert op kwantitatieve ambities & maatstaven – bijvoorbeeld uitgewerkt in het concept Brede Welvaart, zal het aantal vervoersbewegingen terugbrengen. Hierdoor komt er meer ruimte voor natuur, een schonere lucht, een prettiger leefomgeving met minder geluidsoverlast.