Geldvlinder

Economie

De Utrechtse Statenfractie zet zich in voor paradigmaverschuiving: niet de groei van de economie, maar de stand van de welvaart in brede zin zou centraal moeten staan. Hierin vormen de kwaliteit van welzijn van mens & dier, natuur, milieu en gezondheid kernbegrippen.

Veel producten kunnen beter regionaal geproduceerd worden. Denk hierbij aan voedsel en energie. Het sluiten van kringlopen is bij regionale productie & afzet beter realiseerbaar dan bij groothandel op mondiaal niveau. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kosten van vervuilende producten en bedrijfsactiviteiten doorgerekend worden naar de vervuiler zelf, in plaats van deze af te wentelen op de maatschappij en de natuur. Alleen door zorgvuldig om te springen met voedsel, beschikbare ruimte, grondstoffen, water en lucht blijft er voldoende over voor ieder van ons:. Voor dieren en mensen, voor nu én in de toekomst.