Economie


Van econo­mische groei naar econo­mische bloei!

De Utrechtse Statenfractie zet zich in voor paradigmaverschuiving: niet de groei van de economie, maar de stand van de welvaart in bredere zin zou centraal moeten staan. Hierin vormen de kwaliteit van welzijn van mens & dier, natuur, milieu en gezondheid kernbegrippen.

Veel producten kunnen beter regionaal geproduceerd worden. Denk hierbij aan voedsel en energie. Het sluiten van kringlopen is bij regionale productie & afzet beter realiseerbaar dan bij groothandel op mondiaal niveau. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kosten van vervuilende producten en bedrijfsactiviteiten doorgerekend worden naar de vervuiler zelf, in plaats van deze af te wentelen op de maatschappij en de natuur. Alleen door zorgvuldig om te springen met voedsel, beschikbare ruimte, grondstoffen, water en lucht blijft er voldoende over voor ieder van ons:. Voor dieren en mensen, voor nu én in de toekomst.

Economie

Wat we hebben bereiktHelp mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Utrechtse Overshoot Day in beeld

De provincie Utrecht gaat berekenen op welke dag in het jaar zij de aarde heeft opgebruikt. Hiertoe heeft Gedeputeerde Staten afgelopen maandag tijdens de Statenvergadering een toezegging gedaan, naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren. Earth Overshoot Day is de dag waarop de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde jaarlijks wordt overschreden. Ieder jaar valt deze dag...

Bijdragen