6

Landbouw

De Partij voor de Dieren voorstaat een streekgebonden, gifvrije en biologische productie van voedsel, die gericht is op regionale afzetmarkten. Tevens zetten wij ons in voor omschakeling van de consumptie van dierlijke producten, naar een meer plantaardige voeding: de zogenoemde eiwittransitie.

De provincie beschikt over bestuurlijke gereedschappen om de Utrechtse samenleving zó te beïnvloeden dat granen, groenten en fruit van eigen bodem een groter onderdeel van ons dagelijks eten gaan uitmaken. Ook willen we dat bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong, het welzijn van dieren voorop wordt gesteld. Wij willen dat dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften.

Ook ligt er een belangrijke taak voor de provincie op het gebied van het stimuleren van kleinschaligheid en het beëindigen van de intensieve vee-industrie. Bovendien: minder mest geeft minder problemen. Inzet op een meer natuurlijke en kleinschalige landbouw in een ruimtelijk overbelaste provincie is daarom noodzakelijk.