2

Energie & Klimaat

De Utrechtse Statenfractie stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Op dit moment zouden er bijna drie(!) wereldbollen nodig zijn als iedere wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Utrechter doet. Ook het klimaat weerspiegelt de status van overbelasting: er is geen weg meer terug. Maar op de weg die voor ons ligt, hebben we wel degelijk invloed!

De Partij voor de Dieren vindt het daarom van groot belang dat de provincie zo snel mogelijk de overstap maakt van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie. Daar is een wereld mee te winnen.

Om klimaatneutraal te worden streven we naar decentrale en duurzame energieopwekking waarbij burgers en bedrijven zélf energie opwekken. Wat betreft grotere projecten voor energieopwekking vinden we het belangrijk dat er draagvlak in de regio is, bewoners in de regio meeprofiteren van de opgewekte energie én dat deze geen desastreuze impact op de ecologie hebben.

Energiebesparing komt als oplossing nog maar weinig van de grond. Dat terwijl het de goedkoopste manier is om klimaatverandering tegen te gaan! De Statenfractie legt haar focus daarom naast de energietransitie óók op mogelijkheden om het gebruik van energie efficiënter te maken, én te verminderen.