2

Cultuur & Bestuur

Een samenleving gedijt het best als er volop ruimte is voor tegenmacht: kritische geluiden en reflectie zijn cruciaal voor het functioneren van een democratische samenleving!

Daarom staan wij pal voor transparantie en diversiteit in besturen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de erkenning van emancipatiebewegingen. Waar sprake is van achterstelling van specifieke groepen is het een overheidstaak om zorg te dragen voor de nodige erkenning, een volwaardige participatie en gelijke behandeling.

Cultuur bestrijkt een groot gebied: bestuurscultuur, maar ook cultuur als in artistieke expressie. Kunst kan aanzetten tot reflectie, emoties losmaken, ontroeren en ontregelen. Het vormt daarmee de aanzet tot de transformatie en innovatie die onze samenleving hard nodig heeft. Cultuur & kunst zorgen bovendien voor een immateriƫle verrijking van het leven.

De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de onafhankelijkheid en de toegankelijkheid van kunst, media, cultuur en erfgoed in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: zij wil een budgettaire weg vrijmaken voor een bloeiende kunst- en cultuursector!