Dossiers


In de Provinciale Staten van Utrecht passeren vele onderwerpen de revue, waar de fractie haar mening over vormt en uiteindelijk een besluit over neemt. Daarnaast agendeert de fractie zelf ook onderwerpen en signaleert zij wat er speelt in de provincie. Sommige thema's komen vaker voor dan andere, bijvoorbeeld omdat het een speerpunt van de Partij voor de Dieren betreft of langlopende projecten binnen de provincie. Daarom hieronder een aantal van zulke dossiers, waarin alle relevante nieuwsberichten, bijdragen, Statenvragen of moties rondom dat thema te vinden zijn.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.