Ree3

Dieren in het wild

De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Dieren zijn immers levende wezens: met het gevoel, bewustzijn en de eigen behoeften en belangen van dieren moet ten volle rekening worden gehouden.

In de Provinciale Staten worden beslissingen genomen die direct invloed hebben op dieren die in het wild leven. Denk aan jacht, de bescherming van natuurgebieden, het voorkómen van aanrijdingen door bijvoorbeeld de aanleg van ecoducten en de opvang van gewonde dieren. Toch worden de belangen van dieren veel te weinig - en vaak zelfs helemaal niet - meegewogen in de besluitvorming.

De Partij voor de Dieren springt daarom in de bres voor de belangen van dieren. Door te pleiten voor diervriendelijke oplossingen, daar waar belangen van mens en dier met elkaar in conflict zijn, en het beschermen en uitbreiden van de natuur.