Dieren in het wild


Laat dieren in het wild zoveel mogelijk met rust

De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Dieren zijn immers levende wezens: met het gevoel, bewustzijn en de eigen behoeften en belangen van dieren moet ten volle rekening worden gehouden.

In de Provinciale Staten worden beslissingen genomen die direct invloed hebben op dieren die in het wild leven. Denk aan jacht, de bescherming van natuurgebieden, het voorkómen van aanrijdingen door bijvoorbeeld de aanleg van ecoducten en de opvang van gewonde dieren. Toch worden de belangen van dieren veel te weinig - en vaak zelfs helemaal niet - meegewogen in de besluitvorming.

De Partij voor de Dieren springt daarom in de bres voor de belangen van dieren. Door te pleiten voor diervriendelijke oplossingen, daar waar belangen van mens en dier met elkaar in conflict zijn, en het beschermen en uitbreiden van de natuur.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Fauna­beheer rondom kasteel De Haar onder vuur

Utrecht, 23 juli 2021 - De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerden van de provincie Utrecht over het faunabeheer rondom kasteel De Haar. Aanleiding voor de vragen vormden gesprekken met omwonenden die hun zorgen kenbaar maakten. Zo worden er bij het kasteel reeën afgeschoten, om aanrijdingen met het verkeer te voorkomen, maar...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws