Fijnstof


Werkgroep Woudenberg

Fijnstof zie je niet met het blote oog en veel mensen weten niet of de lucht die zij inademen schoon of vervuild is. Fijnstof ontstaat door verschillende bronnen, waaronder veeteelt, zware industrie en uitlaatgassen. Maar wat nog vrij onbekend is, is dat de rook die vrijkomt bij het stoken van hout een belangrijke vervuiler is van onze lucht.

Volgens recent onderzoek van het RIVM is maar liefst 23 procent van fijnstof in de lucht afkomstig van houtstook. Denk hierbij aan open haarden, pelletkachels, barbecues en vuurkorven. Houtstook is erg schadelijk voor de gezondheid en heeft invloed op verschillende ziekten zoals astma, COPD, longkanker en hart- en vaatziekten.

Het burgermeetnetwerk

Data delen

In veel gemeenten bewoners begonnen met het meten van onder andere fijnstof in hun omgeving. Dit om te laten zien dat het inderdaad slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Ook willen ze gemeenten ertoe bewegen actief beleid hierop te voeren. De bewoners delen hun data op zogeheten 'open source datanetwerken', zodat iedereen toegang heeft tot deze informatie.

Maatschappelijk activisme

Deze beweging van burgermeetnetwerken, ook wel 'citizen science' genoemd, is wereldwijd in opkomst. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen in technologie waardoor betrouwbare (zelfbouw)meetapparatuur betaalbaar is geworden. Maar ook de noodzaak tot maatschappelijk activisme speelt een rol, waarbij overheden onder druk gezet worden om hun verantwoordelijkheid te nemen.


Betrouwbaar beeld

Hoe meer meetpunten we hebben, hoe meer data we krijgen en hoe betrouwbaarder het beeld is dat ontstaat. Daarom is het belangrijk dat we zo veel mogelijk deelnemers hebben zodat er een fijnmazig netwerk van meetpunten ontstaat in onze provincie.

Hoe kun jij meedoen?

Je kunt werkgroep Woudenberg mailen om aan te geven dat je mee wilt doen. In je mail kun je het volgende aangeven:

  1. Ik wil ook een meetkastje. Daarbij kun je aangeven of je het kastje zelf wilt bouwen of het kant-en-klaar wilt bestellen. Op basis van de hoeveelheid aanmeldingen, kijken we hoe we de kastjes onder leden kunnen verdelen. Een kant en klaar meetkastje kost 75 euro.

  2. Ik hou van techniek. We willen graag een groepje mensen bij elkaar brengen dat kan helpen bij het bouwen/installeren van de meetstofkastjes. Het groepje kan als technisch expert fungeren in de verschillende gemeenten. Heb je interesse? Laat het ons weten.

  3. Ik wil mijn eigen kastje bouwen. We willen doe-het-zelfworkshops organiseren zodat leden onder deskundige begeleiding een meetkastje in elkaar kunnen zetten. De kosten hiervoor zijn hetzelfde als het aanschaffen van het meetkastje: tussen de 50 en 70 euro. Als je aan een workshop mee wilt doen, stuur ons een berichtje!

Sluit je aan

Burgermeetnetwerken zijn voor sommigen misschien nog onbekend terrein. Lees in dit artikel van NOS, in het Schone Lucht Akkoord en op Houtstookvrij meer over fijnstof.

Heel graag nodigen we alle leden uit om zich aan te sluiten bij de burgermeetnetwerken voor fijnstof! Zo kunnen we zorgen voor meer kennis en inzicht in luchtkwaliteit, dragen we bij aan bewustwording bij inwoners en gemeenten en werken we toe naar een schone lucht in de hele provincie Utrecht. Je kunt in contact met ons komen door een mailtje te sturen.


Terug naar werkgroep Woudenberg