Motie over preven­tieve maat­re­gelen wildaan­rij­dingen


30 januari 2012

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 januari 2012, ter bespreking van de Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn Provincie Utrecht:

Overwegende dat:
Aanrijdingen met hoefdieren leed veroorzaken voor mens en dier.

Constaterende dat:
Verlaging van de maximum snelheid niet als mogelijke maatregel wordt genoemd bij de oplossingsrichtingen ten aanzien van ‘hotspots’ in het Onderzoek aanrijdingen met reeën Provincie Utrecht.

Verzoekt het college van GS om:
Bij de zogenaamde provinciale ‘hotspots’ betreffende aanrijdingen met hoefdieren ook verlaging van de maximum snelheid in beschouwing te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PvdD, PvdA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer