Motie plof­kip­pen­fa­briek


4 juli 2016

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 4 juli 2016, ter bespreking van de Kadernota 2016,

Constaterende dat:

  • Er in de gemeente Veenendaal een vestiging van de Oekraïense, industriële plofkippenfabriek MHP wordt gevestigd;
  • De Tweede Kamerfracties van de SP, CU, PvdA, PVV, GroenLinks en PvdD bezorgd zijn over de vestiging van deze plofkippenfabriek en er voor het zomerreces een dertigleden debat wordt gehouden over deze fabriek;
  • Het opfokken van plofkippen gepaard gaat met veel dierenleed;
  • Plofkippenfabrieken slecht zijn voor volksgezondheid, natuur en milieu.

Overwegende dat:

  • Uit de antwoorden op artikel 47 vragen van de PvdA d.d. 21 juni 2016 aan GS blijkt dat de provincie pas laat op de hoogte was van de komst van deze fabriek;
  • Uit deze antwoorden blijkt dat GS geen standpunt innemen ten aanzien van de vestiging;
  • Uit deze antwoorden tevens blijkt dat GS er positief over zijn dat door de komst van de plofkippenfabriek 60 arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden worden gecreëerd.

Verzoekt het college van GS om:

  • Stelling te nemen tegen de vestiging van MHP in Veenendaal, het Rijk hiervan op de hoogte te stellen en hiermee een positief signaal af te geven aan de biologische pluimveesector wat in lijn is met de ambitie uit het coalitieakkoord,

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, PvdA, PVV, SP, GL, CU

Tegen

VVD, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie groene leges

Lees verder

Motie stimulans regionale leer/werk- & stageplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer