Ganzen­her­denking in Lepe­lenburg


8 mei 2009

De Partij voor de Dieren heeft vandaag in park Lepelenburg te Utrecht 8.400 houten kruizen geplaatst ter herdenking van ganzen die zijn vergast en afgeschoten in de provincie Utrecht. Het park werd volledig gevuld met kruizen. De vele bezoekers van het park waren onder de indruk van het omvangrijke ganzenkerkhof. De Partij voor de Dieren vindt het afschieten en vergassen van ganzen nodeloos wreed en pleit voor alternatieven. Afschot heeft bovendien niet geleid tot minder schade. Met dit ganzenkerkhof vroeg de partij aandacht hiervoor. Lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Natasja Oerlemans, sloeg om 12.30 uur het laatste kruisje in de grond.

Het aantal ganzen dat ’s zomers in Nederland blijft, is door verschillende oorzaken toegenomen. Agrariërs zijn hier niet blij mee: ganzen eten gras en kunnen zo voor economische landbouwschade zorgen. In de provincie Utrecht keerde het Faunafonds in 2007 € 1.617 uit voor schade door brandganzen. In 2008 was dat € 1.178. Schade door de kolgans bedroeg dat jaar € 415.

Elke provincie mag van minister Verburg zelf bepalen of en hoe de populaties overzomerende ganzen worden beheerst.

De provincie Utrecht besloot om een deel van de ganzen te vergassen. Bij deze methode worden de ganzen gedood door middel van CO². Het is een gruwelijke methode, waarbij het drie minuten duurt voordat de dieren dood zijn. Al die tijd happen de ganzen naar adem en schudden ze met hun kop. Uit onderzoek blijkt dat ze nog een groot deel van die tijd bij vol bewustzijn zijn en veel pijn lijden.

Maar doden, zo blijkt uit onderzoek, is alleen van invloed op de populaties wanneer jaarlijks de helft van de overzomerende populatie wordt gedood. Een ondoenlijke, maar bovenal onethische taak.


Duurzame en maatschappelijk verantwoorde maatregelen zijn in de eerste instantie kostbaarder om te implementeren, maar uiteindelijk doeltreffender èn diervriendelijker. Zo is witte klaver veel aantrekkelijker voor ganzen dan vers gras. Door het inzaaien van speciaal aangewezen fourageergebieden met witte klaver, verplaatsen de ganzen zich naar dit gebied. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van effectieve ganzenverjagers die werken op zonne-energie.

In plaats daarvan worden ganzen gevangen en vergast. Een maatregel die meer kost dan de schade zelf! De afgelopen drie jaar doodde de Provincie Utrecht i.s.m. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap e.a. partijen maar liefst 8.400 overzomerende ganzen.


Daarbij zaten ook grauwe ganzen, een soort die het Europees gezien alleen in Nederland goed doet en daarom hier bescherming verdient. Pikant detail is dat Minister Gerda Verburg laat onderzoeken of de gevangen en gedode ganzen gegeten kunnen worden. Dit project draagt de cynische naam “Project Ganzenbord”. Voor hetzelfde geld zouden alternatieven voor de populatiebeheersing kunnen worden onderzocht, zoals bovenstaande. Meer alternatieven kunt u overigens vinden op: http://www.cabwim.com/Nl/Ganzenschade.aspx

Gerelateerd nieuws

Gemengde intensieve veehouderijen hoog risico voor volksgezondheid

Met de recente uitbraak van de varkensgriep wordt duidelijk dat we op het randje balanceren van een wereldwijde grieppandemie...

Lees verder

Muskusrat graaft gat in provinciale begroting

Of de kostbare muskusrattenbestrijding effect heeft op het verminderen van schade aan dijken en waterkeringen, is een vraag d...

Lees verder