Geen jacht­par­tijen meer op begraaf­plaatsen en sport­velden


5 januari 2011

Utrecht, 5 januari 2011 – Konijnen die in de provincie Utrecht schade toebrengen aan begraafplaatsen en sportvelden kunnen rekenen op een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden. De provincie heeft ontheffingen verleend voor het vangen en doden van konijnen op verschillende complexen. Van de beheerders wordt wel verwacht dat zij eerst geprobeerd hebben de dieren te weren door het plaatsen van een raster. De entree van de begraafplaatsen en sportvelden moet echter open blijven, waardoor konijnen de terreinen alsnog kunnen betreden. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd om naast de rasters ook wildroosters bij de ingangen te laten plaatsen. Konijnen kunnen de complexen dan niet meer betreden, waardoor schade uitblijft en het doden van de dieren onnodig is.

Het vangen en doden van konijnen op begraafplaatsen en sportvelden is alleen toegestaan indien eerst geprobeerd is om de konijnen te weren door het nemen van preventieve maatregelen. De complexen waarvoor nu ontheffingen verleend zijn, hebben inderdaad rasters geplaatst. Dit mag echter niet baten, omdat de konijnen nog steeds via de ingangen naar binnen kunnen huppen.

Door het plaatsen van wildroosters kunnen konijnen zeer effectief geweerd worden. In de gemeente Hoorn worden op deze manier al, met succes, konijnen weggehouden van verschillende sportvelden. De fractie van de Partij voor de Dieren hoopt dat de provincie Utrecht ook zal kiezen voor deze eenvoudige en diervriendelijke oplossing. Zij vraagt Gedeputeerde Staten om de vergunningen voor het doden van de konijnen in te trekken.

Gerelateerd nieuws

Jachtverbod provincie Utrecht vanaf maandag

Vanaf maandag 27 december is voor de provincie Utrecht een totaal jachtverbod afgekondigd. Door het winterse weer kunnen de...

Lees verder

Lijsttrekker Willem van der Steeg opent campagne Utrecht!

De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Utrecht, Willem van der Steeg, opende gisteren de campagne voor de Provincial...

Lees verder