Impressie dieren­dag­ac­ti­vi­teiten


6 oktober 2008

Zaterdag 4 oktober vertoonde de werkgroep Utrecht van de Partij voor de Dieren de film Meat the Truth in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De zaal was net als bij de vertoning in ACU in juli van dit jaar weer helemaal vol.

Voorzitter van de werkgroep Ron van 't Pad introduceert de film.

Jo Swabe van de Nicolaas G. Pierson Foundation, de makers van de film, vertelde na afloop over de achtergrond van de film en beantwoordde vragen uit het publiek.

Ondertussen stond op de Stadhuisbrug in Utrecht de stand van de Partij voor de Dieren. Zij informeerden het winkelend publiek over de kern van de film: vleesconsumptie is de grootste veroorzaker van het broeikaseffect. Veel mensen wisten dit niet en reageerden geschrokken.

In de stad werd ook een enorme kip gesignaleerd. Deze vogel was het ook zat dat haar soortgenoten in hokken worden vetgemest in 6 weken of in hokken worden geplet om zoveel mogelijk eieren te leggen. De kip trok veel aandacht en attendeerde de mensen op hun consumptiepatroon van vlees en het verband met de opwarming van de aarde.


De partijkip.