In gesprek met onze nieuwe lijst­trekker Christian van Barneveld


PvdD doet mee aan gemeen­te­raads­ver­kie­zingen Amers­foort

7 december 2021


'Ik wil een aanjager worden'

Tijd voor het Partij voor de Dierengeluid in de tweede grote gemeente van Utrecht, vindt lijsttrekker Christian van Barneveld. Daarom is hij enorm trots dat hij met een lijst van dertien kandidaten in maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Eén van onze partijleden ging met hem in gesprek om kennis te maken.

Wie ben je?

"Ik ben Christian van Barneveld, 42 jaar, en woon inmiddels zo’n twintig jaar in Amersfoort. Ik groeide op in Zeist, een groene omgeving. Vanaf mijn jeugd heb ik dan ook hart gehad voor natuur en dieren. Dus toen ik ging studeren trok Amersfoort als groene stad me het meest. Ik merkte dat de stadse natuur heel erg onder druk is komen te staan. Zo kwam de westelijke rondweg in 2010 weer ter sprake, waarvoor 4.000 bomen gekapt zouden moeten worden in de omgeving van bos Birkhoven. Ik werd steeds activistischer, waarbij ik de laatste vijf, zes jaar actief heb gestreden tegen de bomenkap in Amersfoort. Sinds 2018 deed ik dat via de Stichting Groen in Amersfoort. De Partij voor de Dieren heeft altijd keihard geholpen in de afgelopen vier jaar om samen de bomenkap tegen te gaan en tot op de dag van vandaag is ons dat vaak gelukt. Samen hebben we voor hetzelfde doel gestreden. Inmiddels ben ik bij de stichting gestopt. Ik wilde de stap nemen naar de politiek om een aanjagersrol te vervullen. In de tweede grote gemeente van Utrecht moet er een Partij voor de Dieren zijn."


Waar sta jij voor?

"Voor mijzelf is het behoud en versterken van natuur een speerpunt. Amersfoort is de toegangspoort tot de Utrechtse Heuvelrug. Het is één van de grootste broedplaatsen van beschermde diersoorten; één van de grootste dassenpopulaties leeft hier en de zeer zeldzame boommarter heeft hier een populatie. Maar alle andere onderwerpen waar onze partij zich hard voor maakt, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, de energietransitie, duurzame mobiliteit en het tegengaan van houtstook liggen mij ook na aan het hart.

Ik wil een echte aanjager worden, zoals we dat ook in de landelijke politiek doen. Op alle thema’s heeft de huidige gemeenteraad het ontzettend laten liggen. Er zijn sinds 2013 meer dan 30.000 bomen in onze gemeente gekapt, ze hebben geprobeerd een warmtenet op biomassa van de grond te krijgen en wilden heel veel asfalt erbij in de stad. Dat willen we met de Partij voor de Dieren gaan kantelen. We willen echt dingen gaan veranderen en opkomen voor zaken die belangrijk zijn voor de lange termijn. Zoals inzetten op duurzaamheidsplannen met duurzame energie.

De aanleg van de rondweg kan wel eens een verkiezingsthema worden. Die willen we natuurlijk definitief stoppen. Verder gaat Amersfoort veel last krijgen van hittestress; voor de aanpak van de riolering hebben ze in sommige straten alle bomen gekapt, met het idee sprietjes ervoor terug te zetten. Ook gaat 61 procent van onze openbare ruimte op aan parkeerplaatsen en asfalt. Wij willen de auto de stad uit krijgen, bijvoorbeeld door geen dubbele parkeervergunningen voor huishoudens meer af te geven en rondom ov-knooppunten de parkeernorm drastisch te verlagen. Ook willen we dat de fiets overal voorrang krijgt en Amersfoort de beste fietsroutes van de regio krijgt. Daarnaast willen we houtstook keihard aanpakken om de luchtkwaliteit te verbeteren. In sommige wijken is de overlast echt erg, we krijgen ook veel klachten hierover. We willen daar echt voor opkomen en kijken of we als eerste stap bijvoorbeeld het stoken tijdens slecht weer, wanneer de overlast het ergst is, kunnen verbieden.

We willen zo dicht mogelijk bij de inwoners komen te staan op punten waar zij overlast ervaren. Zo hebben we inmiddels het meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft ons geholpen dat op te zetten; omdat zij dat al enkele jaren gebruiken. Het meldpunt werd heel snel overgenomen door de media, wat een positieve boost heeft gegeven in het aantal actieve leden en volgers op onze social media-accounts. Het slaat ook aan. In één week zijn er meer dan 100 klachten binnengekomen. Je ziet dat mensen het fijn vinden dat ze vuurwerkoverlast, die vaak al in november begint, kunnen melden en dat PvdD daar aandacht voor heeft. Ons doel is om meer thema’s aan zo’n meldpunt te hangen, zoals bomenkap of houtstook."

Wat verwacht je van jullie deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen?

"Wat betreft het aantal zetels verwachten we – als we naar de landelijke verkiezingen kijken – 2 tot 3 zetels. Maar we hebben de afgelopen maanden veel nieuwe leden en actieve mensen bij de werkgroep gekregen. Dus we hopen op 3 en stiekem misschien wel 4 zetels!

Verder hoop ik dat ik over tien jaar kan terugkijken op een prachtige groene, gezonde en duurzame gemeente, waar zowel mens als dier het goed heeft en waar je frisse lucht kunt inademen."

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan zijn en waarom?

"Misschien wel een vogel. Vogels vind ik heel mooi en daar kom ik voor op. Ze gaan hand in hand met bomenkap. Je ziet in veel (nieuwe) wijken bomen verdwijnen en alleen sprietjes teruggeplaatst worden, met als gevolg en dat jonge vogels geen schuil-, broed- of leefplek meer kunnen vinden. Daarnaast gaat door bomenkap de biodiversiteit en de insectenpopulatie achteruit – een gemiddelde volgroeide boom houdt wel 400 insecten vast. Dus dat heeft een enorme impact op de stadsbiodiversiteit.

Zelf zou ik een vogel willen zijn vanwege de vrijheid die hij heeft en de manier waarop hij over de wereld heen kan kijken, zoals een uil of een duif. Overzicht en koers houden en kunnen zien wat er misgaat, maar daarin misschien ook dingen kunnen betekenen om het beter te maken."


Op de hoogte blijven van Christian en de rest van team Amersfoort? Volg dan Christian op Twitter, en de werkgroep via Facebook, Twitter en Instagram. Ook kan de werkgroep nog hulp gebruiken in aanloop naar de verkiezingen in maart, bijvoorbeeld met het social mediateam en flyeren. Heb jij zin om mee te helpen? Leuk! Meld je dan via amersfoort@partijvoordedieren.nl

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

In gesprek met onze nieuwe lijsttrekker Jolande Baudet

Verandering begint bij jezelf De lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de Partij voor de Dieren op de Ut...

Lees verder

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder