Katten in de provincie Utrecht kogelvrij


15 februari 2011

Utrecht, 15 februari 2011 – In de provincie Utrecht worden jaarlijks tussen de 700 en 1000 ‘verwilderde’ katten in het buitengebied afgeschoten. De dodelijke slachtoffers zijn echter niet alleen ‘verwilderde’ katten, maar tevens huiskatten. Deze zijn namelijk niet van hun verwilderde soortgenoten te onderscheiden. Cijfers en data zijn niet bekend en de dode katten worden niet gecontroleerd op een chip. De Partij voor de Dieren vraagt burgers om de petitie ‘Provincie Utrecht schiet onze katten niet af’ te ondertekenen en de provincie op te roepen de aanwijzing om katten af te schieten in te trekken.

De ‘verwilderde’ katten zouden volgens de provincie schade toebrengen aan de natuur en een bedreiging vormen voor andere (kleinere) diersoorten. Eventuele schade die ‘verwilderde’ katten in een bepaald gebied veroorzaken, is nooit aangetoond. Afschot is echter in geen geval een oplossing. Katten hebben een bepaald territorium en onderzoek door biologen toont aan dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere dieren worden opgevuld. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie cijfers en data van doodgeschoten katten openbaar maakt . Wellicht krijgen eigenaren wier kat vermist wordt dan meer duidelijkheid over het lot van hun verdwenen kat.

De Dierenbescherming helpt de provincie graag om een alternatieve oplossing voor de verwilderde katten te vinden. “Het is bekend dat afschot niet werkt. In dergelijke situaties is dat echt een korte termijnoplossing. Er komen vanzelf nieuwe dieren die de plaats van de afgeschoten katten weer innemen. Daarbij is het voor een jager ook ondoenlijk onderscheid te maken tussen een verdwaalde huiskat en een echt verwilderde kat. Juist door de dieren te vangen, te castreren en terug te zetten zal de overlast die de katten bezorgen meer en meer beperkt worden en de populatie op een natuurlijke manier afnemen. Als Dierenbescherming zijn we zeker bereid met de provincie mee te denken over diervriendelijkere oplossingen voor dit probleem”, aldus Nanette Lameijer van de Dierenbescherming Utrecht Amersfoort e.o.

De Partij voor de Dieren hoopt dat de inwoners van de provincie Utrecht massaal gehoor zullen geven aan de oproep voor het ondertekenen van de petitie en dat de provincie op haar beurt zal kiezen voor een diervriendelijke oplossing voor de verwilderde katten.

De petitie is te vinden op: http://petities.nl/petitie/provincie-utrecht-schiet-onze-katten-niet-af

Doe mee en download de poster (met dank aan Jack Tummers)

Gerelateerd nieuws

Subsidie voor boeren die koeien in de wei houden

Utrecht, 10 februari 2011 – Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Krol van de provincie Utrecht ...

Lees verder

Lijsttrekker Willem van der Steeg maakt wandeling door Beekdal

Op zaterdag 12 februari maakte Willem van der Steeg, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, een wandeling door het Rij...

Lees verder