Partij voor de Dieren: “Einde dreigt voor de Utrechtse veehouder”


11 oktober 2010

Utrecht, 11 oktober 2010 – Als de provincie Utrecht haar landbouwbeleid niet wijzigt, zullen in 2050 zes op de zeven veeboeren gestopt zijn. Het aantal dieren per bedrijf zal echter vijf tot twintig keer zo groot worden. Het gevolg zal zijn dat ook Utrecht geconfronteerd wordt met de maatschappelijk ongewenste megastallen. Dit blijkt uit de ‘Toekomstvisie voor een duurzame landbouw in de provincie Utrecht’ van de Partij voor de Dieren. De partij dringt aan op krachtig beleid vanuit de provincie en komt met een tienpuntenplan om een duurzame veehouderij dichterbij te brengen.

De samenleving wil goedkoop voedsel én duurzame landbouw. Boeren zitten klem tussen deze twee eisen. Schaalvergroting of stoppen, dat zijn nu de enige opties als de provincie blijft vasthouden aan het huidige beleid. De problemen die daaruit voortkomen geven druk op het milieu, zijn slecht voor het dierenwelzijn en zorgen voor verdroging van de grond. Het kabinet wil echter een duurzame veehouderij in 2023. Volgens de Partij voor de Dieren is dit alleen mogelijk als het provinciale landbouwbeleid op de schop gaat. Gebeurt dit niet, dan is het sowieso einde verhaal voor de meeste Utrechtse veehouders.

In haar provinciale Toekomstvisie levert de Partij voor de Dieren enkele concrete suggesties. Door kleinschalige gezinsboerderijen te ondersteunen, waar de dieren in de wei lopen, zal meer binding ontstaan tussen burgers en het platteland. Door gebruik te maken van veevoer dat in Nederland of Europa wordt geproduceerd en door in te zetten op krimp van de veestapel, wordt de druk op milieu en natuur sterk verminderd. Verder zal de provincie door het stimuleren van duurzame veehouderij, de bio-industrie een halt toe kunnen roepen. Dit zal positieve effecten hebben op mens, dier, natuur en milieu.
Met haar tienpuntenplan geeft de Partij voor de Dieren de provincie een handreiking om beleid te ontwikkelen dat een duurzame veehouderij mogelijk maakt.

Open hieronder het rapport: ' de toekomstvisie voor een duurzame veehouderij in Utrecht ' van de Partij voor de Dieren, Utrecht.

[hierlink]

Gerelateerd nieuws

Grootschalige jacht op meerkoet moet stoppen

Utrecht, 1 oktober 2010 – Meerkoeten mogen t/m 1 maart 2014 in de hele provincie Utrecht afgeschoten worden. Dat zijn...

Lees verder

Dierenmishandeling indicator van huiselijk geweld

Utrecht, 26 oktober 2010 – Uit onderzoek van Stichting Dierzijn en de Universiteit Utrecht blijkt dat dierenmishandel...

Lees verder