Staten­fracties PvdD en Groen­Links pleiten voor strenger vuur­werk­beleid


31 oktober 2008

Utrecht, 28 oktober 2008

Uitgangspunt: voorkomen verstoring van dieren en schade aan milieu
Vergunningen om vuurwerk af te steken bij evenementen mogen alleen worden afgegeven als verstoring van dieren en schade aan het milieu wordt voorkomen. Dat vinden de statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Utrecht. De milieuschade en de verstoring van dieren door het afsteken van vuurwerk kan namelijk erg groot zijn.
Beide oppositiepartijen hebben daarom gezamenlijk vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Alleen in specifieke situaties zou vuurwerk bij evenementen moeten worden toegestaan.

Het afsteken van vuurwerk levert jaarlijks enorme hoeveelheden afval op. Tonnen papier, hout, zware metalen en fijnstof komen terecht in het milieu. Het vuurwerk maakt bovendien dat dieren angstig worden en in de stress schieten. Het afgelopen jaar is er van verschillende kanten op gewezen dat het afsteken van vuurwerk tijdens het bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht grote gevolgen kan hebben voor de broedvogels in dat gebied.
De Partij voor de Dieren en GroenLinks roepen de provincie op het beleid ten aanzien van vuurwerk bij evenementen aan te scherpen en alleen nog maar vergunningen uit te geven aan evenementen wanneer schade en verstoring wordt voorkomen, en een aantoonbare meerwaarde voor de attractie door vuurwerk kan worden aangetoond. Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren: “Siervuurwerk kan erg mooi zijn maar het mag niet ten koste gaan van natuur en de dieren.”

Klik hier voor de vragen.