Tips gezocht voor dier­vrien­de­lijke verjaging ganzen


16 oktober 2008

Utrecht,16 oktober 2008

Iedereen met ideeën om ganzen op een diervriendelijke manier te verjagen in plaats van af te schieten, is tot 1 november welkom deze in te dienen bij De Partij voor de Dieren, de Faunabescherming en de Dierenbescherming. De dierenbeschermers willen absoluut voorkomen dat provincies volgend jaar opnieuw het excuus kunnen gebruiken dat er geen goede alternatieven zouden zijn voor het afschieten of vergassen van ganzen.
De Partij voor de Dieren heeft eerder al vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het vangen en vergassen van duizenden ganzen in Utrecht afgelopen zomer. Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om alternatieve foerageergebieden voor ganzen aan te wijzen om de overlast van ganzen te beperken. Fractievoorzitter Wanda Bodewitz vindt dat de provincie zich veel te gemakkelijk verschuilt achter de lijst met preventieve maatregelen die worden geadviseerd door het Faunafonds. De dierenbeschermers zijn ervan overtuigd dat er meer is en roepen iedereen met ideeën op deze in te sturen.

De dierenbeschermers vragen ideeën om ganzen diervriendelijk te verjagen van landbouwpercelen, te lokken naar plaatsen waar zij welkom zijn, of op een andere diervriendelijke wijze schade door ganzen te voorkomen. De ideeën kunnen worden verstuurd naar de Utrechtse Statenfractie Partij voor de Dieren. De dierenbeschermers zullen, in samenwerking met ganzenkenners van Vogelwerkgroep Texel, alle uitvoerbare ideeën selecteren en namens de bedenkers doorsturen aan de betreffende gedeputeerde.


Ideeën kunnen worden gestuurd naar:
Fractie Partij voor de Dieren Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
of via e-mail: w.bodewitz@partijvoordedieren.nl