Over de Statenfractie

De Statenleden Hiltje Keller en Femke Merel Arissen vertegenwoordigen de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht. Anjo Travaille maakt namens de Partij voor de Dieren deel uit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden, en is tevens commissielid van de Utrechtse Statenfractie. Samen met de Statenleden brengt hij in de verschillende provinciale commissievergaderingen de ideeën van de Partij voor de Dieren onder de aandacht. Onze Statenleden en commissielid worden ondersteund door fractiemedewerkers Lotte Koolhoven en Erik Strandstra. 

De Statenfractie Utrecht is per e-mail te bereiken via partij.voor.de.dieren@provincie-utrecht.nl en op telefoonnummer 030-2583062.