Over de Statenfractie

De Statenleden Hiltje Keller en Femke Merel Arissen vertegenwoordigen de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht. Anjo Travaille en Willem van der Steeg maken namens de Partij voor de Dieren deel uit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden, en vertegenwoordigen de functie van commissieleden voor de Utrechtse Statenfractie. Samen met Hiltje Keller en Femke Merel Arissen brengen zij in de verschillende provinciale commissievergaderingen de ideeën van de Partij voor de Dieren onder de aandacht. Onze Statenleden en commissieleden worden ondersteund door de fractiemedewerkers Lotte Koolhoven en Suzanne Ongena. Suzanne Ongena is tevens fractiemedewerker voor de Statenfractie in Overijssel.

De Statenfractie Utrecht is per e-mail te bereiken via partij.voor.de.dieren@provincie-utrecht.nl en telefonisch via 030-2583062.