Frank van Kooten


Kandidaat #7

Frank van Kooten (1984) is commissielid in de commissie BEM (Bestuur, Economie en Middelen) namens de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Tevens heeft hij zitting in de Verkiezingscommissie van de Provinciale Staten Utrecht en geeft hierin samen met andere Staten- en commissieleden vorm aan de PS Verkiezingen 2019. Eerder gaf Frank op vrijwillige basis ondersteuning aan de Tweede Kamerfractie, door het opzoeken van cruciale informatie ter voorbereiding van debatten, meelezen van vergaderstukken en signaleren van misstanden in de samenleving ten aanzien van mens, dier, natuur en milieu, waarover Kamervragen gesteld konden worden. Ditzelfde doet hij voor de Utrechtse Statenfractie en deed daardoor vóór zijn commissielidmaatschap al ervaring op met het fractiewerk.

Frank werd actief voor de Partij voor de Dieren, toen hij constateerde dat dit de enige partij is die opkomt voor kwetsbare waarden en de leefbaarheid voor zijn kinderen en toekomstige generaties. Frank: ‘Ook in de provincie Utrecht zie je duidelijk dat er onder het mom van economische groei en de daaruit voortvloeiende inspanningen om een economische topregio te zijn, enorme druk wordt gelegd op mens, dier, natuur en milieu. We moeten nú duidelijke keuzes maken om de leefbaarheid te beschermen, zoals het brede welvaartsbegrip in onze provincie introduceren en de keuzes van de provincie daarop baseren.’

Instagram: @frankvankooten
Twitter: @fvankooten2014
Facebook: frankvkooten