Speer­punten Provin­ciale Staten­ver­kiezing 2019


10 speer­punten voor Utrecht

Naast ons brede verkiezingsprogramma 'Plan B' met maatregelen voor mens, dier, natuur en milieu in Utrecht, hebben wij 10 speerpunten geformuleerd.

  • Stop de genadeloze bomenkap in Utrecht, stop de struikrovers. De Westelijke Ontsluiting Amersfoort wordt niet gerealiseerd.
  • Er komt geen verbreding van de A27, ook niet bij Amelisweerd
  • Vanwege volksgezondheid en dierenwelzijn komt er een definitieve stop op geitenhouderijen
  • Stop de hobbyjacht, dieren moeten de ruimte krijgen. Ook het afschot van katten wordt gestopt.
  • Ganzen worden niet bejaagd, maar verjaagd met diervriendelijke methoden.
  • Utrecht is in 2030 klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met afrekenbare tussendoelen.
  • In Utrecht komen geen nieuwe biomassacentrales en bestaande installaties worden zo snel mogelijk gesloten.
  • Geen gaswinning in Utrecht, dus ook niet in Woerden.
  • De oorspronkelijke Ecologische Hoofd Structuur, met alle verbindingszones is in 2023 af.
  • Rijnenburg blijft groen