Bijdrage Jaar­re­kening 2017


25 september 2019

Bijdrage Provinciale Staten 25 september, agendapunt 13: Statenvoorstel Jaarrekening 2017 (PS2019BEM11)

Voorzitter,

Dat de Jaarrekening 2017 eindelijk als besluitstuk voorligt is natuurlijk fijn. Maar dat het nogal wat voeten in de aarde had om zover te komen is een understatement.

Een klokkenluidersmelding, héél veel vragen van PS (waarvoor ik mijn dank en waardering wil uitspreken naar aantal collega Statenleden, want het was wel heel specialistisch werk), forensisch onderzoek, een Rekenkamerrapport en een diepgaande controle door de accountant waren allemaal nodig om de onderste steen boven te krijgen over de gang van zaken rondom de Uithoflijn.

Onze fractie vindt het nog altijd betreurenswaardig dat dit allemaal nodig bleek. Om als Staten onze controlerende taak uit te voeren, hebben we van het college nodig dat we aan de vóórkant worden geïnformeerd. Het lijkt misschien basaal, want het college heeft een actieve informatieplicht naar PS, maar het is een essentieel verbeterpunt gebleken. Dat dit onvoldoende is gebeurd is heeft niet alleen ons vertrouwen én dat van onze inwoners geschaad, het is een directe ondermijning van het hoogste bestuursorgaan van onze provincie (de Staten).

Degenen die verantwoordelijk waren zijn vertrokken. Met hen kunnen we niet meer in gesprek. Uit het verhaal van de VVD vandaag maak ik op dat de VVD de Jaarrekening 2017 zal goedkeuren en dat de VVD alle vertrouwen heeft in de huidige coalitie. Met name in gedeputeerde Schaddelee en gedeputeerde Strijk om de grote fouten van de vorige VVD gedeputeerden te herstellen en het vertrouwen van PS terug te winnen. Klopt dat?

Daarnet sprak ik mijn waardering uit voor een aantal collega-Statenleden voor hun inzet en vasthoudendheid. Daar schaar ik ook het toenmalige Statenlid van de CU onder. Mijn fractie is benieuwd hoe de CU nu in dit dossier staat en hoe kritisch de CU Gedeputeerde Staten zal blijven volgen inzake de volgende Jaarrekening en inzake het opvolgen door GS van aanbevelingen en verbeteringen.

De provinciesecretaris maakte in haar presentatie over de reorganisatie vorige week de vergelijking met een zeilboot. De vraag is waar wij als PS staan op die boot. Zijn we aan boord en sturen we mee? Staan we aan wal en kijken we toe? Of zwemmen we rondjes om het schip, waarvandaan ons af en toe brokjes informatie gevoerd worden? Hoe zien Gedeputeerde Staten dit?

We vinden het belangrijk dat er nu wordt gewerkt aan verbetering; dat de aanbevelingen uit alle rapporten worden uitgewerkt. We beseffen dat dat niet op stel en sprong gedaan is, maar het is onze indruk dat dit college ermee bezig is en een goede start heeft gemaakt ons als Provinciale Staten hierover te informeren – en dat te blijven doen. Dat zal nodig zijn voor herstel van vertrouwen.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller – Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Regionale Energiestrategieën

Lees verder

Deelname Stichting La Vuelta Holanda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer