Hiltje Keller


Frac­tie­voor­zitter

Hiltje Keller is Fractievoorzitter van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Daarnaast is zij sinds 2010 een periode bestuurslid van de Afdeling Utrecht geweest. Tijdens de vorige Statenperiode heeft zij als commissielid zitting genomen in de Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur. Naast haar werk als Statenlid is Hiltje Teamleider Wonen bij Stichting Bartimeus. Hiltje wil zich met name inzetten om meer mededogen, voor zowel mens als dier, in de politiek te brengen. In het bijzonder zal zij zich tijdens deze Statenperiode verzetten tegen de jacht, waar in de provincie Utrecht elk jaar tienduizenden dieren slachtoffer van worden. Hiltje woont in Driebergen.

hiltje.keller@provincie-utrecht.nl / 06-16496443 / @HiltjeKeller