Bijdrage voorbereiding Vuelta 2020

Voorzitter,

Utrecht heeft weer een ambitieus wielerplan: het binnenhalen van de Vuelta in 2020. De doelstellingen die het Business Peloton Utrecht heeft geformuleerd zijn zeer ambitieus. Het is de bedoeling dat de Vuelta, als grootschalig internationaal publieksevenement, bijdraagt aan de economische en toeristische versterking van de regio Utrecht. Bovendien is het een feest voor jong en oud, passend bij de ambitie om Utrecht als aantrekkelijke topregio te verstevigen. Waarom moet er altijd uitgegaan worden van grootschaligheid, Utrecht als topregio en economische versterking? Als Utrecht zo doorgaat blijft er weinig over van de zaken die werkelijk van waarde zijn, zoals een schoon milieu en een groene en gezonde leefomgeving.

Volgens de gedeputeerde zou het evenement op een duurzame wijze moeten worden georganiseerd. Maar hoe kunnen we het hebben over duurzaamheid als er bijvoorbeeld 2000 auto’s betrokken waren bij de Tour de France? Misschien zijn er bij de Vuelta wat minder auto’s betrokken, maar het zal niet veel schelen met de Tour.

In de ogen van de Partij voor de Dieren gaat het vooral om prestige en aanzien. Maar het staat voor kortetermijndenken. De Partij voor de Dieren wil investeren in kleinschalige activiteiten en in breedtesport. Die breedtesport kan die 35.000 euro heel goed gebruiken. Daarnaast kunnen er heel wat feestjes voor jong en oud worden georganiseerd van dat geld. Mijn fractie stemt daarom tegen de investering van 35.000 euro in de nadere uitwerking van de haalbaarheid van de Vuelta 2020 en zal zo nodig in de toekomst ook stemmen tegen de komst van de Vuelta in Utrecht in 2020.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren