Bijdrage toetredingsverzoek De Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse Groenlanden

Voorzitter,

Dankzij de winning van turf tijdens de Gouden Eeuw bij de Vinkeveense Plassen en het afgraven van de veengrond tussen 1900 en 1950, beschikt onze provincie over unieke legakkers van grote cultuurhistorische waarde.

In het verleden is de keuze gemaakt om 80% van de oorspronkelijke akkers te verkopen aan particuliere grondeigenaren, wat ertoe heeft geleid dat veel akkers wegens nalatig onderhoud in zeer slechte staat zijn geraakt. Gebleken is dat de vermarkting van deze gebieden geen rendabel verdienmodel kan zijn. Maar wat de Partij voor de Dieren betreft, verdient deze natuur ook geen verdienmodel. Het verdient een model-overheid, want gedane zaken nemen geen keer. De provincie draagt een grote verantwoordelijkheid om de overgebleven 44 akkers zorgvuldig te beschermen, zeker daar zij dat in het verleden heeft nagelaten. Wat wij helaas moeten constateren is dat we te maken hebben met een overheid die niet wil investeren in het onderhouden van gemeenschapsgoed.

Vandaag besluiten wij over de aansluiting van De Ronde Venen bij de Stichtse Groenlanden. De Partij voor de Dieren is daar in principe geen tegenstander van, mits de bescherming van de legakkers tegen vermarkting en verpretparking gegarandeerd wordt. Echter, twee voorwaarden voor toetreding van De Ronde Venen tot recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn dat de 44 legakkers in het eerste halfjaar van 2017 aangeboden moeten worden voor verkoop en dat recreatie in het gebied topprioriteit krijgt. De praktijk laat zien dat die mentaliteit ons meer kost dan oplevert en daarom steunen wij het amendement van de SP om te zoeken naar een goede oplossing voor het langdurig behoud van de natuurlijke waarden ter plekke.

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren