Amen­dement over lucht­ha­ven­re­ge­lingen MLA-terrein Polsbroek en Haar­zuilens (weide­vogels)


25 oktober 2010

Amendement over luchthavenregelingen MLA-terrein Polsbroek en Haarzuilens (weidevogels)

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 25 oktober 2010 ter behandeling van het statenvoorstel nummers PS2010MME14 en PS2010MME15, inzake luchthavenregeling MLA-terrein Polsbroek en luchthavenregeling MLA-terrein Haarzuilens.

Besluiten in bovengenoemd besluit een extra paragraaf toe te voegen met de tekst:
In het broedseizoen mag niet gevlogen worden.

Toelichting:
In de commissie MME bestond onduidelijkheid over de mogelijkheid om voorwaarden te verbinden aan de luchthavenregelingen. Verondersteld werd dat het overgangsrecht geen wijzigingen betreffende het gebruik zou toestaan. Uit een brief van de inspectie van VWS blijkt dat het mogelijk is om voorwaarden te verbinden aan de luchthavenregeling.
Citaat uit de brief:
“Het provinciaal bestuur zal beslissen over een luchthavenbesluit of luchthavenregeling voor het gebruik en de toegestane activiteiten opgenomen in het omgezette BIGNAL-besluit of artikel 14 LVW ontheffing. Dit zou ook kunnen betekenen dat het provinciaal bestuur op dat moment besluit het gebruik niet te continueren of andere voorwaarden op te nemen.”
In het poldergebied van Polsbroek waarin het betreffende weiland met het MLA-terrein zich bevindt, broeden weidevogels, waaronder de grutto. Verstoring van deze vogels kan worden voorkomen door als voorwaarde te stellen dat in het broedseizoen niet gevlogen mag worden.
Ook in Haarzuilens kunnen broedende vogels verstoord worden door het opstijgen en landen van vliegtuigjes.

W.A. Bodewitz,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, D66, MooiUtrecht

Tegen

CU, CDA, PvdA, SGP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer