Motie 'inclu­sieve samen­leving, artikel 1 in de provin­ciehal'


6 februari 2017

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 februari 2017;

Constaterende dat:

  • Er veel verdeeldheid is in de samenleving en discriminatie toeneemt;
  • Hierdoor belangrijke waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan;

Overwegende dat:

  • De Grondwet het fundament vormt voor onze pluriforme democratische rechtsstaat;
  • Het goed is dat Artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van Nederland bekend is;
  • Aan de bekendheid van Artikel 1 van de Grondwet wordt bijgedragen wanneer de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar is;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • Artikel 1 van de Grondwet een promintente plek te geven in de hal van het provinciehuis, en hierover medewerkers en inwoners in de provincie Utrecht te informeren,

En gaan over tot de orde van dag

GroenLinks - Karin Boelhouwer

D66 - Ayla Schneiders

Partij voor de Dieren - Hiltje Keller

50PLUS - Mieke Hoek


Status

Aangenomen

Voor

D66, CDA, PvdA, SP, GL, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie geen vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren in het provinciehuis

Lees verder

Amendement spoorkruising Maarsbergen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer