Amen­dement spoor­kruising Maars­bergen


13 maart 2017

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 maart 2017, aan de orde hebbende het statenvoorstel ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen;

Overwegende dat:

  • De leefbaarheid van Maarsbergen op één moet staan bij de besluitvorming;
  • Veel inwoners zich hebben geroerd bij de bespreking van dit statenvoorstel in onze commissie MME;
  • Er nog ruimte is voor financiële optimalisatie van het project BosBeek;
  • Iedere optimalisatie van West ons dichter brengt bij BosBeek;

Besluiten:

  • Het eerste besluitpunt te wijzigen in: ‘De BosBeek-variant als voorkeursvariant vast te stellen’ met de volgende optimalisaties:

- Twee rijstroken;

- Minder vastgoedkosten;

- Minder engineeringskosten;

  • Het derde besluitpunt te wijzigen in: Het verschil tussen het beschikbare budget en de kostenraming van €21,8 miljoen als volgt te dekken:

- €2,5 miljoen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de tankstations;

- Optimalisatie in de ramingen van €7,3 miljoen;

- €12 miljoen extra ter beschikking stellen uit de reserve GWW/Mobiliteitsprogramma.

Toelichting

  • De Bosbeekvariant is het breedst gedragen plan;
  • De Bosbeekvariant is een integrale aanpak van de problematiek (ruimtelijke inpassing, optimale landschapsinpassing, tankstations, dorpsverbetering, verkeer);
  • De Bosbeekvariant belast de bewoners van de Engweg aanzienlijk minder dan de Westvariant;

SGP - P. A. van Leeuwen

CU - A.J. Schaddelee

PvdD - H. J. Keller


Status

Verworpen

Voor

Hoofdelijkestemming;8stemmenvoor

Tegen

41stemmentegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer