Motie karpers


19 oktober 2008

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 20 oktober 2008,
ter behandeling van de kaders voor besteding 1 miljoen euro en programma uitvoering KRW-maatregelen.

Constaterende dat:
- in het programma uitvoering KRW-maatregelen op pagina 19 aangegeven staat dat de karpers zullen worden weggevangen om oeverafkalving in de Mijdrechtse Bovenlanden te voorkomen;
- de oevers in de Mijdrechtse Bovenlanden natuurvriendelijk met een vooroever ingericht zullen worden;

Overwegende dat:
- het niet zeker is of de karpers de oorzaak van de afkalving vormen;
- de oevers door dit project mogelijk reeds afdoende beschermd zullen worden middels de aanleg van een ondiepe vooroever en aanplant van riet;

van mening zijnde dat:
- het onwenselijk is om dierenleed te veroorzaken zonder directe noodzaak;
- het onwenselijk is om dierenleed te veroorzaken zonder grondig onderzoek naar mogelijke alternatieven;
- het onwenselijk is om dierenleed te veroorzaken, indien niet bekend is of dit dierenleed de gewenste oplossing voor een probleem naderbij zal brengen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- het afvangen van karpers geen onderdeel uit te laten maken van het project “Natuurvriendelijke oevers Bovenlanden”.


En gaan over tot de orde van de dag
W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Voor

SP, D66, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, MooiUtrecht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer