Motie over koe in de wei


7 februari 2011

Motie koe in de wei

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 februari 2011 ter behandeling van het Burgerinitiatief Stop Veefabrieken Utrecht,

Overwegende;
Dat koeien in de wei beschouwd worden als een belangrijke landschappelijke kwaliteit;
Dat het percentage koeien dat nog weidegang heeft steeds verder terugloopt;
Dat het niet alleen een mooier gezicht is, maar voor een koe ook veel fijner is om niet altijd op stal te staan, maar naar believen in de wei te kunnen lopen;

Van mening zijnde;
Dat de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor de ruimtelijke kwaliteit;


Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;
Om te onderzoeken op welke wijze weidegang het beste verplicht gesteld kan worden via de Provinciale Ruimtelijke Verordening en op welke wijze vervolgens monitoring en handhaving kan plaatsvinden.

En gaan over tot de orde van de dag.

W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, SP

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, SGP, CU, GL

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer