Motie paling­vis­serij


28 juni 2010

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 28 juni 2010 ter behandeling van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:
De Provincie Utrecht op een deel van haar wateren visrechten verhuurt ten behoeve van visserij op paling.

Overwegende dat:
Er van de oorspronkelijke palingpopulatie slechts 1% resteert (referentiejaar:1980 is 100%);
70 % van de palingsterfte wordt veroorzaakt door de visserij1;
De paling één van de meest bedreigde diersoorten op onze aarde is.

Verzoeken het college van Gedputeerde Staten om
Op de provinciale wateren waar de provincie het visrecht heeft géén nieuwe visrechten meer te verlenen die de visserij op paling mogelijk maken, en daarnaast de bestaande overeenkomsten die de visserij op paling mogelijk maken zo snel als mogelijk af te bouwen, en niet meer te verlengen.

En gaan over tot de orde van de dag.

W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU, D66, SGP, MooiUtrecht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer