Motie Vergassing ganzen


2 juli 2012

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2012:

Constaterende dat:
- De provincie Utrecht in het verleden ontheffing heeft afgegeven om verschillende ganzensoorten te vergassen;
- Dit in de toekomst weer zou kunnen gebeuren;
- Vergassing van bepaalde ganzensoorten door de provincie Utrecht nu ook nog mogelijk is;

Overwegende dat:
- Vergassing gepaard gaat met veel dierenleed.

Spreekt als haar mening uit:
Het onwenselijk te vinden als er in de toekomst ontheffing wordt verleend om ganzen te vergassen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PvdD, SP, PvdA, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, D66, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie wilde zwijntjes Landgoed Remmerstein

Lees verder

Motie tegengaan bijensterfte Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer