Afschot van zwanen niet volgens voor­schriften


22 december 2011

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over negen dode zwanen en een dode meerkoet die 6 december 2011 zijn gevonden in een kliko in Vleuten. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of er wel aan de voorschriften en beperkingen van de ontheffing voor het doden van zwanen is voldaan. Het dumpen van gedode dieren in een kliko kan niet gezien worden als een wettelijke toegestane en vereiste wijze van het ruimen van gedode dieren en getuigt bovendien van weinig respect.

De Partij voor de Dieren heeft twijfels over of de afschot van de zwanen en meerkoet wel binnen de voorschriften van de ontheffing valt. Volgens de voorschriften behorende bij de ontheffing mag slechts tot afschot worden overgegaan nadat tenminste twee preventieve maatregelen aantoonbaar zijn ingezet. Hiernaast mogen er maximaal vijf zwanen uit een groep tot 50 exemplaren worden afgeschoten.

Er wordt al meer dan tien jaar ontheffing verleend voor de afschot van knobbelzwanen. De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd of men kan aangeven hoeveel knobbelzwanen gedurende deze langdurige ontheffingsperiode al gedood zijn.

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht buigt voor Bleker

Provinciale Staten van Utrecht hebben maandag 12 december 2011 groen licht gegeven voor het natuurakkoord met staatssecreta...

Lees verder

Bomenkap en skeelerbaan bedreigen beschermde vogels en vleermuizen

De gemeente Amersfoort heeft plannen voor grootschalige bomenkap en om een skeelerbaan aan te leggen in Park Randenbroek in...

Lees verder