Provincie Utrecht buigt voor Bleker


13 december 2011

Provinciale Staten van Utrecht hebben maandag 12 december 2011 groen licht gegeven voor het natuurakkoord met staatssecretaris Bleker. Door het akkoord wordt natuurbeleid overgedragen van het Rijk naar de provincies. De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van deze decentralisatie, omdat met dit akkoord de natuur in de uitverkoop gaat en er een miljoenen kostend bloederig exotenbeleid op de provincie afkomt.

De Partij voor de Dieren ziet met dit natuurakkoord eenzijdige natuur tot stand gebracht worden, namelijk moeras, juridisch moeras welteverstaan. Het akkoord laat namelijk veel open einden over. Zo krijgen de provincies veel te weinig geld mee om de natuur te gaan beheren. Bij het meest sobere natuurbeheer zal er nog steeds een tekort van minimaal 70 miljoen euro zijn.

Daarnaast beseft de provincie niet dat het akkoord de internationale verplichtingen niet goed heeft geregeld. Zo zijn er verschillende internationale verdragen, zoals het Biodiversiteitsverdrag, waar de provincie verantwoordelijk voor wordt. Ook deze verantwoordelijkheid kan in de miljoenen gaan lopen.

Het meest schrijnende is dat Bleker wil dat de provincies de door hem aan te wijzen exotische diersoorten gaat bestrijden. De bedoeling is deze op een nulstand te brengen. Dit is echter onuitvoerbaar, geldverslindend en diep immoreel. Denk alleen maar aan de dieronvriendelijke jacht op muskusratten, die op jaarbasis 35 miljoen kost. Een miljoenen verslindend bloederig beleid staat dus voor de deur.

Fractievoorzitter Willem van der Steeg: “Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft niet voor niets vernietigend geoordeeld over dit natuurakkoord. Neem hierbij ook de nieuwe Natuurwet die in aantocht is. De gevolgen van Blekers natuurbeleid zijn desastreus voor plant en dier. Als dit kabinet zijn zin krijgt gaat de natuur in de opheffingsuitverkoop. Zo verliezen bijvoorbeeld 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status.”

De Partij voor de Dieren heeft zich niet laten intimideren door de staatssecretaris die dreigt met een noodwet als de provincies niet akkoord gaan. Een slechter natuurakkoord is namelijk niet voor te stellen. Opvallend was dat zowel D66 als GroenLinks niet de lijn van hun Tweede Kamerfractie kozen en instemden met dit akkoord.

Gerelateerd nieuws

De vervuiler betaalt zelf

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2011 een motie ingediend om vervuilers zelf v...

Lees verder

Afschot van zwanen niet volgens voorschriften

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over negen dode zwanen en een dode meerkoet die 6 december 2011...

Lees verder