Bestrijding botulisme faalt


30 juli 2006
Utrecht, 31 juli 2006 - De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat in diverse gemeenten in de provincie Utrecht de afgelopen maand laks is omgegaan met botulisme. Door traag reageren zijn onnodig veel dieren overleden aan een langzame verstikkingsdood.

Een van de belangrijkste reden is het afschuiven van verantwoordelijkheid tussen Hoogheemraadschap, de provincie en gemeentes. Door het ontbreken van een dierenwelzijnsbeleid zijn diverse gemeentes overvallen door de dierensterfte en is er niet adequaat gereageerd.

De traagheid was vooral opvallend in de gemeente Utrecht. Met name van GroenLinks wethouder Giesberts die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, had de Partij voor de Dieren meer verwacht. Deze partij zegt dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben, maar in de praktijk bleek de afgelopen weken tientallen dieren onnodig te zijn gestorven door het trage reageren van de gemeente. Bovendien waren er slechte en onduidelijke afspraken over het ophalen van zieke en dode dieren.

Dat het wel goed kan is gebleken in Nieuwegein. Hier hebben gemeente en Hoogheemraadschap ervoor gezorgd dat besmet water werd gespoeld en dat zieke en dode dieren snel werden verwijderd, zodat tientallen vogels en vissen aan de dood zijn ontsnapt.

Met een goed gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid waarin dit soort zaken duidelijk wordt geregeld, kan in de komende jaren onnodig dierenleed worden voorkomen. Dit is nodig omdat volgens het KNMI het aantal hittegolven de komende jaren toeneemt.

Gerelateerd nieuws

PvdD hekelt groeiende jagerslobby in provincie Utrecht

Utrecht, 19 mei 2006 - De roek, een beschermde vogelsoort, is recentelijk door de provincie Utrecht vogelvrij verklaard. Gede...

Lees verder

Dierenleed bij palingroken in Spakenburg

Utrecht, 15 augustus 2006 - Een palingrookwedstrijd in Spakenburg is voor de Werkgroep Utrecht aanleiding om het college van ...

Lees verder