Gemeente Houten krijgt oorkonde uitge­reikt voor dier­vrien­de­lijkste gemeente


9 oktober 2009

Afgelopen zondagmiddag heeft op de kinderboerderij in Houten de gemeente Houten een oorkonde in ontvangst mogen nemen. Houten krijgt deze oorkonde omdat zij door de Partij voor de Dieren Utrecht is uitgeroepen tot de ‘Meest Diervriendelijke Gemeente van de Provincie Utrecht’. Bestuurslid Dierenwelzijn Eva Fransen heeft de oorkonde aan wethouder Willy Wagemans overhandigd.

De Partij voor de Dieren heeft door middel van een vragenlijst die is opgesteld in samenwerking met de Dierenbescherming onderzocht in hoeverre gemeenten in hun besluiten en activiteiten rekening houden met dierenwelzijn. Ongeveer de helft van alle 29 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld. De gemeente Houten kwam als winnaar uit de bus.

De gemeente Houten heeft, als een van de weinige gemeenten, een meerjarige beleidsnota ten aanzien van dierenwelzijn opgesteld (‘Zorg voor Dieren’) en heeft hier een verantwoordelijke wethouder voor aangewezen (dhr. Wagemans). Daarnaast kon de gemeente verschillende voorbeelden geven van hoe zij in de praktijk rekening houdt met dierenwelzijn, zoals het subsidiëren van het chippen van huisdieren, het creëren van een nieuwe locatie voor de oeverzwaluw toen deze dreigde te verdwijnen en het gebruiken van pinnetjes op de pilaren in het winkelgebied tegen duivenoverlast als alternatieve methode voor vangen en doden. Ook besteed de gemeente Houten relatief veel aandacht aan de opvang voor dieren en voert een actief nestbeheer.
Verder heeft Houten liever geen circus met wilde dieren op haar grondgebied, maar neemt hierbij helaas nog niet het voortouw. Zo blijkt dat er ook voor Houten nog punten van verbetering mogelijk zijn. Maar omdat ze op de goede weg zijn wil de Partij voor de Dieren de gemeente van harte feliciteren met het winnen van de titel ‘Meest Diervriendelijke Gemeente’ en hopen we dat Houten een voorbeeld zal zijn voor andere gemeenten in de provincie Utrecht en de rest van Nederland.

Gerelateerd nieuws

Utrecht maakt illegale jacht op verwilderde gans mogelijk

Ganzenbeleid provincie loopt in de soep Utrecht, 29 september - De jacht op de verwilderde gedomesticeerde gans blijkt in de ...

Lees verder

Stop Veefabrieken in Utrecht!

Milieudefensie is een provinciaal burgerinitiatief gestart om te bereiken dat de provincie Utrecht de komst van megastallen v...

Lees verder