Utrecht maakt illegale jacht op verwil­derde gans mogelijk


30 september 2009

Ganzenbeleid provincie loopt in de soep

Utrecht, 29 september - De jacht op de verwilderde gedomesticeerde gans blijkt in de provincie Utrecht illegaal te zijn. De dieren staan op de provinciale vrijstellingslijst, waardoor zij vrij bejaagbaar zijn verklaard. Bij het plaatsen van dieren op de provinciale vrijstellingslijst is men echter gebonden aan de landelijke lijst. Deze ganzensoort staat daar niet op en hiermee is de ganzenjacht dus illegaal. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

In de loop der eeuwen hebben tamme ganzen vanaf boerenerven hun weg weten te vinden naar de vrije natuur alwaar ze zich met succes hebben weten te handhaven. Uit deze ganzen onstond een nieuwe ganzensoort, de verwilderde gedomesticeerde gans, door de provincie Utrecht ook wel soepgans genoemd. De verwilderde ganzen eten onder andere gras en worden daarom als een bedreiging gezien voor de landbouwgebieden binnen de provincie. Voor Gedeputeerde Staten is dit reden geweest om deze ganzen aan te wijzen als vrij bejaagbare soort.

Naast het feit dat er een juridische basis ontbreekt voor het vrij bejaagbaar stellen van deze ganzensoort, vraagt de Partij voor de Dieren ook aandacht voor de wrede manier van doden.
Een groot deel van deze dieren wordt namelijk vergast, waarbij het CO2 percentage oploopt tot wel 30%. Dit zorgt ervoor dat de ganzen een onnodig lange verstikkingsdood tegemoet gaan.
Het doden van dieren mag volgens de wet echter niet met onnodig lijden gepaard gaan.
Daarnaast is het schadeargument van de provincie ook twijfelachtig te verklaren, want telgegevens én gegevens over de schade die veroorzaakt zou worden door verwilderde gedomesticeerde ganzen ontbreken.
Statenlid Wanda Bodewitz is duidelijk in haar omschrijving van de situatie: “Het provinciale ganzenbeleid loopt door dit alles volledig in de soep.”

Klik hier voor de vragen.

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat onverminderd door met het afschieten van katten

Dwalende Huiskatten Massaal Afgeschoten Utrecht, 20 september 2009 - Op de vraag die de Partij voor de Dieren deze zomer indi...

Lees verder

Gemeente Houten krijgt oorkonde uitgereikt voor diervriendelijkste gemeente

Afgelopen zondagmiddag heeft op de kinderboerderij in Houten de gemeente Houten een oorkonde in ontvangst mogen nemen. Houten...

Lees verder