Instal­latie Statenlid en commis­sie­leden Utrecht


13 maart 2011

Op donderdag 10 maart 2011 is Willem van der Steeg beëdigd als nieuw lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Tegelijk werden ook Paula van de Geest en Hiltje Keller beëdigd als de nieuwe commissieleden. Willem neemt zitting in twee statencommissies, namelijk Ruimte, Groen & Water en Bestuur, Europa en Middelen. Paula gaat de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie doen. Hiltje de statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur. Gezamenlijk zullen ze in de komende periode ervoor zorgen dat de thema's dierenwelzijn, natuur en milieu hoog op de politieke agenda worden gezet.

Van links naar rechts op de foto:
Paula van de Geest, Willem van der Steeg en Hiltje Keller