Toch mega­stallen in de provincie Utrecht


19 april 2011

Utrecht, 18 april 2011 – Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 februari jl. is door de Staten ingestemd met het Burgerinitiatief Stop Veefabrieken Utrecht van Milieudefensie. Megastallen zouden niet welkom zijn in de provincie Utrecht. Unaniem werd vastgesteld dat als definitie voor intensieve veehouderijen een bouwblokgrootte van meer dan 1.5 hectare moet gelden. In het nieuwe coalitieakkoord, opgesteld door VVD, CDA, D66 en GroenLinks, wordt echter gesproken over veehouderijen met een oppervlakte van maximaal 2,5 hectare .

De Partij voor de Dieren, SP, PvdA en 50plus hebben tijdens de Statenvergadering van 18 april 2011 een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om de besluitvorming omtrent de megastallen van 7 februari 2011 te respecteren en een maximale oppervlakte van 1,5 hectare aan te houden. De motie werd niet gesteund door de coalitiepartijen en is derhalve niet aangenomen.

De Staten hebben op 7 februari jl. unaniem ingestemd met het Burgerinitiatief Stop Veefabrieken Utrecht van Milieudefensie. Dit betekent dat nieuwe stallen en bestaande stallen die uitgebreid worden niet groter mogen worden dan 1,5 hectare . Het lijkt erop dat de coalitiepartijen mooi weer hebben gespeeld vlak voor de verkiezingen om nu alsnog megastallen toe te staan in de provincie. De Partij voor de Dieren, SP, PvdA en 50plus vinden dat de coalitie met het huidige akkoord het burgerinitiatief ondermijnt en zich in moet zetten om álle megastallen uit de provincie Utrecht te weren.

Gerelateerd nieuws

Installatie Statenlid en commissieleden Utrecht

Op donderdag 10 maart 2011 is Willem van der Steeg be√ędigd als nieuw lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Tegelijk w...

Lees verder

Ook komende vier jaar Gedeputeerde dierenwelzijn in Utrecht

In 2007 was de provincie Utrecht de eerste provincie die een bestuurder verantwoordelijk maakte voor dierenwelzijn. Dit geb...

Lees verder