Konij­nen­beleid Provincie Utrecht spoort niet


5 februari 2008

Dode konijnen moeten reiscomfort vergroten

Utrecht, 5 februari 2008 – De statenfractie van de Partij voor de Dieren zet grote vraagtekens bij de ontheffing om konijnen te bejagen langs spoorlijnen in de provincie Utrecht.
ProRail heeft van gedeputeerde staten van Utrecht toestemming gekregen om op konijnen te jagen langs de spoorlijnen in de provincie Utrecht. De ontheffing is verleend omdat de konijnen de veiligheid zouden ondermijnen. Tevens zou een trein minder comfortabel kunnen gaan rijden wanneer er onder het spoor een hol ligt. De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft grote twijfels omtrent deze argumentatie en heeft middels vragen aan Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

Binnenkort zal ProRail beginnen met de jacht op konijnen. Het is de bedoeling dat de dieren door een fret uit hun hol worden gejaagd, waarna zij gedood zullen worden.

Niet alleen stelt de PvdD vraagtekens bij de diervriendelijkheid van de gebruikte jachtmethode, maar ook de noodzaak om deze diersoort te bejagen is wat de PvdD betreft niet aangetoond. Statenlid Wanda Bodewitz stelt in een reactie “Indien het graafwerk van konijnen inderdaad een risico vormt voor verzakking van het spoor, waarom zijn er dan niet al eerder maatregelen genomen die het konijnen onmogelijk maken om in het talud te graven?”

De provinciebrede ontheffing voor de duur van vijf jaar, staat in schril contrast met het voorstel om het konijn op de Rode Lijst te plaatsen, omdat het slecht gaat met de populatie in Nederland. De Partij voor de Dieren staat daarom op het standpunt dat eerst mogelijke alternatieven onderzocht moeten worden, zoals het aanbrengen van gaas of het verharden van het hele talud.