Groen­Links en Partij voor de Dieren komen op voor natuur in Leusden


7 februari 2008

Statenfracties stellen vragen over ecologische verbindingszone Tabaksteeg

De statenfracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrecht over de realisering van ecologische verbindingszones in Leusden, en speciaal die in het plan Tabaksteeg. Deze ecologische verbinding is een van de verbindingen in en rond Leusden, die is opgenomen in het provinciale Streekplan.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn met de Leusdense milieugroep Nieuw Knal Groen van mening, dat de thans in het bestemmingsplan Tabaksteeg voorgestelde ecologische verbindingszone die naam niet verdient. Wat als een ‘droge ecologische verbindingszone’ is bedoeld omvat nu een geluidscherm, de Ponweg ter breedte van ongeveer 12 meter, daarnaast een smalle aarden wal en een ongeveer 13 meter brede waterpartij. Dan spreken we eerder van een barrière dan van een verbindingszone!

Een eerder advies van het Bureau Nieuwland Advies kwalificeerde dit ontwerp van de verbindingszone als ongeschikt. GroenLinks en de Partij van de Dieren vragen Gedeputeerde Staten of zij deze mening delen en wat GS als mogelijkheden ziet ter verbetering of compensatie. Ook vragen zij GS wat zij vinden van het door Nieuw Knal Groen genoemde alternatief ter compensatie: het benutten van de zone van een hoofdtransport gasleiding.

Al eerder heeft onder meer de Leusdense raadsfractie van GroenLinks laten weten dat de ecologische verbindingszones rond Leusden onder druk staan en door andere ruimtelijke plannen dreigen te worden gedwarsboomd.

Mede naar aanleiding van deze signalen vragen de statenfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren aan GS op welke wijze het College zich wil inspannen voor de volwaardige realisering van alle in het Streekplan opgenomen ecologische verbindingszones in het buitengebied van Leusden, waaronder ook die langs de Heiligenbergerbeek en de A28.